Waarden, Missie en Visie

Al meer dan 80 jaar put Libramont zijn energie uit de waarden van de mensen van de aarde, met dezelfde kracht als de Ardense trekpaarden. Libramont is als vanzelf uitgegroeid tot een uitwisselings- en handelsplaats voor kenners van de aarde, en tot een ontmoetingsplaats voor liefhebbers van het plattelandsleven. Libramont wordt elk jaar opgebouwd in een teamgeest die eigen is aan deze beurs, met authenticiteit, luisterbereidheid en durf, ten dienste van degenen die willen werken rond de waarden van de aarde.

innovatie

Libramont Exhibition and Congress (LEC) sluit aan bij en bouwt voort op de waarden van de Beurs van Libramont en le Cheval de Trait Ardennais (CTA). LEC staat voor innovatie in de traditie. Innovatie, creativiteit, ondernemingszin zijn het resultaat van geëngageerde en gemotiveerde teams die zich baseren op de zin van hun actie.

LEC, een meerwaardeschepper, een groeikatalysator voor alle spelers van de landbouw, de bosbouw, de veeteelt, schone energiebronnen, de houtbouw,... Een groeikatalysator voor alle kinderen van de aarde!

zin

Voor de teams van LEC komt de zin van de actie vóór de winst. De winst vloeit voort uit de zin en de schepping van maatschappelijke waarde. Winst om de winst heeft geen zin. Deze groeikatalysator wil aanzetten tot opleiding, uitwisseling en ontmoeting, om zo veel mogelijk mensen opnieuw voeling te laten krijgen met de aarde. Dankzij deze unieke positionering - zowel tentoonstellings-, congres-, opleidings- als businesscentrum - maar ook door de unieke ligging en deze « genetische » verbondenheid met de land- en bosbouwbeurs kan LEC zich profileren als een originele speler die tegemoetkomt aan fundamentele menselijke noden. Voeding, huisvesting, energie en de verbinding met de natuur zijn immers fundamentele behoeften van de mens.

groene revolutie

In 2050 zullen er 9 miljard mensen op de aarde zijn, wat neerkomt op een stijging van 2 miljard in 35 jaar. Dat legt een enorme druk op het milieu en op de nood aan natuurlijke rijkdommen. Enkel door deze eeuwenoude beroepen van de aarde te innoveren, zal er op een harmonieuze manier een oplossing kunnen worden gevonden voor de mensheid. Op dat vlak kan LEC zinvol zijn en bijdragen tot de ontwikkeling van een stad, een provincie, een regio, een land en Europa, met het oog op een betere wereld!

Het Europese model doet zich overal ter wereld gelden. Als Europa net als Libramont blijft vernieuwen en zich inspannen, zal het een prominente rol blijven spelen op het wereldtoneel en bijdragen tot een betere wereld. En dat is de zin van LEC.

rue des Aubépines, 50 - B 6800 Libramont - tél. : +32 (0) 61/ 230 404 - fax : + 32 (0) 61/ 230 409 - contact