Een gemeenschap heeft haar plek gevonden

De Libramont Business Club ontwikkelt haar activiteiten in Libramont Exhibition & Congress (LEC). Haar leden kunnen het jaar rond terecht in de pragmatische en gezellige sfeer die Libramont zo typeert. Een gemeenschap die groei in de hand werkt, een buitengewone plaats waar men zich kan ontspannen en kan rekenen op doeltreffende diensten, een zowel aangenaam als rijk programma.

Om een goede deal te sluiten, is een subtiele mix nodig van gezelligheid en gezond verstand, pragmatisme en vernieuwing, gedeelde waarden en visie.

Dat is meteen ook het succesrecept van de Beurs van Libramont. Er heerst een ingesteldheid, een moeilijk te omschrijven sfeer waarin men zich goed voelt en zijn onderneming in de eerste plaats wil zien groeien. 

Met de bouw van LEC beschikt de onderneming nu over een infrastructuur die haar sterker en duurzamer maakt. Dit buitengewone gebouw vormt een uitgelezen plek om ideeën en goederen uit te wisselen in de "geest van Libramont".

Een gemeenschap

Zo ontstond de Libramont Business Club. De LBC, een incubator van ideeën en een kweekvijver van talenten, is de ontmoetingsplaats van de Libramont-gemeenschap en van al wie er zich wil bij aansluiten. 

Deze gemeenschap deelt waarden als creativiteit, volharding, integriteit, durf en ook eenvoud. Het is een opgewekt, meervoudig en doeltreffend netwerk met een open blik op de wereld. 

Zaken doen op een plaats waar vertrouwen, integriteit en de kracht van het woord hun volle betekenis krijgen, daarvoor staat de Libramont Business Club. 

Ontmoetingen, delen van ervaring, ontwikkelingsprojecten... In de Libramont Business Club heerst een ingesteldheid die zorgvuldig instand wordt gehouden om de banden tussen de leden te versterken. Door elkaar voortdurend te helpen, kunnen zij samen groeien.

Een plaats

De Libramont Business Club dankt een deel van haar identiteit en uitstraling aan de plaats waar zij het licht zag en elke dag verder groeit. 

Elke aangesloten onderneming krijgt er bevoorrechte toegang tot kantoren, vergader- en seminariezalen, workshops, conferenties... Dat alles in een exclusieve en ontspannen sfeer, binnen een in Europa uniek tentoonstellings- en congressencentrum, dat de leden van de LBC op hun wenken wil bedienen. 

Alles, ook het prachtige uitzicht en de vindingrijke catering, wordt in het werk gesteld om van uw zakelijke bijeenkomsten voor uw klanten, vennoten en medewerkers buitengewone en gedenkwaardige momenten te maken. 

Een programma

Om dit netwerk van ondernemingen, waarvan er vele snel partners worden, doorlopend te versterken, staat de LBC ook voor een uitgebreid programma van boeiende en uiteenlopende activiteiten. Doelstelling: de leden de kans bieden om een fijn moment te beleven, zich te vormen, informatie in te winnen en hechte banden te smeden. 

Aan de ernstige kant zijn er workshops rond ondernemingsgeest, loonoptimalisering, stressbeheer en ook ontmoetingen in kleinere groepen om zakenkansen te identificeren.

De club ontvangt befaamde sprekers, die bovendien een autoriteit zijn in hun vakgebied, zoals zakenman Marc Saverys, de kampioen van het maritieme transport,  de Waalse ondernemer Jean-Pierre Lutgen, de vader van Ice Watch, of ingenieur Bertrand Piccard, piloot van de Solar Impulse, een vliegtuig op zonne-energie. 

Aan de feestelijke kant wordt alles in het werk gesteld om het nuttige aan het aangename te paren, met exclusieve ontmoetingsmomenten zoals initiaties in whisky of champagne proeven. 

Dat alles maakt de Libramont Business Club tot de niet te missen club en the natural place to meet!


rue des Aubépines, 50 - B 6800 Libramont - tél. : +32 (0) 61/ 230 404 - fax : + 32 (0) 61/ 230 409 - contact