Het vaccinatiecentrum, een menselijk avontuur

Jan 23, 2022

Hoe verander je een beurshal in een paar dagen in een vaccinatiecentrum? Het LEC nam de uitdaging aan en sinds maart 2021 zijn er meer dan 100.000 mensen gevaccineerd. Naast de medische en logistieke prestatie ziet Natacha Perat, de directeur, het als een “heel mooi menselijk avontuur”.

Het vaccinatiecentrum is op 15 maart 2021 van start gegaan op basis van een op 20 februari ontvangen bestek, dat op sommige punten ingewikkeld en onnauwkeurig was. De lokalen ter beschikking stellen, de stromen bepalen, de infrastructuur opzetten, de uitrusting leveren, de koelruimte bestellen om de temperatuurstabiliteit voor het bewaren van de vaccins te garanderen, het niet-medisch personeel aanwerven, de veiligheid van de site verzekeren, enz. Ondanks de strikte logistieke beperkingen en ook de vele onbekende factoren, ging het centrum op tijd van start.

En vervolgens werd het heel vaak aangepast: “Om de andere veertien dagen moesten we de structuur aanpassen”, vat Natacha Perat samen.

“We wilden een centrum ontwerpen dat zo gastvrij, sereen en warm mogelijk was,” vervolgt ze. De missie was een succes, zoals blijkt uit de vele dankbetuigingen van de mensen die gevaccineerd zijn. Dit was voldoende om het moreel van het LEC-team op te krikken, dat moeilijke tijden had doorgemaakt met de volledige stopzetting van de activiteiten op de site – als gevolg van de COVID – en zelfs de pure afgelasting van de beurs van Libramont. Het was zeer bevredigend om de bevolking een dergelijke dienst te verlenen en tegelijkertijd zaal 3 van het LEC weer tot leven te wekken.

Tot eind augustus werkte het centrum van Libramont zes dagen per week met zes vaccinatielijnen. Terwijl de andere centra in de provincie Luxemburg vervolgens sloten, ging het LEC in mineur door met het vaccineren van de jongsten en degenen die te laat waren. In het najaar werd een uitgebreid programma van tentoonstellingen en andere evenementen hervat in het LEC, in samenwerking met het vaccinatiecentrum. Al snel was er sprake van een derde dosis. Eind oktober ging het centrum van 2 naar 4 vaccinatielijnen, en vanaf half december naar 6 lijnen. De laatste stap was de vaccinatie van kinderen, die op 19 januari 2022 begon, met speciaal voor hen ontworpen versieringen en activiteiten, zoals de geruststellende aanwezigheid van Cliniclowns.

Een zeer toegewijd medisch team

De voortdurende aanpassing was niet altijd gemakkelijk. Iedereen was zich aan het oriënteren,” legt Natasja Perat uit, “maar overal was er veel goodwill. De beheerder-gedelegeerde wijst ook op de positieve toenadering tussen het LEC en het WEX in Marche-en-Famenne, die zich buiten de provincie heeft uitgebreid tot de beurscentra van Ciney en Namen. “We coördineerden onze inspanningen om elkaar coherente diensten aan te bieden, en dit gezamenlijke werk was zeer lonend.

Voor de medisch directeur van het vaccinatiecentrum van Libramont, Dr. Carol Huberty, betekende het aangaan van deze uitdaging met het LEC-team werken op bekend terrein. Verantwoordelijk voor alle jobbers op de Libramont Beurs sinds 1989, kent ze de site en haar team als geen ander. “Deze ervaring was van onschatbare waarde, ik ken iedereen, en om dit vaccinatiecentrum vanuit het niets op te zetten, hebben Natacha Perat en het Beurs-team me erg geholpen.

Wat het meest ingewikkeld, het meest vermoeiend en zelfs het meest frustrerend was, “was het gebrek aan communicatie en het gebrek aan anticipatie in de instructies die we kregen. We hebben ons altijd inderhaast aangepast”. Maar tegelijkertijd benadrukt ze hoe gelukkig ze is te kunnen werken met een medisch managementteam dat zeer betrokken is bij de missie. Ook zij benadrukt, net als Natasja Perat, het succes op het menselijke vlak en de eensgezinde solidariteit tussen het verplegend, medisch en schoonmaakpersoneel, enz. “Wanneer we iets nodig hebben, is het er! Je hoeft het geen twee keer te vragen. Het is een grote troost in een context waarin je vaak moet improviseren.” En waar we vandaag niet kunnen weten wat de gezondheidssituatie van morgen zal zijn en welke voorzieningen daaruit zullen voortvloeien.